Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest G@RT Mariusz Grodzki z siedzibą w 14-100 Kajkowo przy ul. Polna 13, zarejestrowana w Ostródzie, nr NIP: 741-150-54-78, nr REGON: 280490760, e-mail: biuro@gart.agency.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług przez G@RT Mariusz Grodzki na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
 • pracownicy, G@RT Mariusz Grodzki.
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat w celach podatkowych zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
 5. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług G@RT Mariusz Grodzki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez G@RT Mariusz Grodzki.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.